นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2561 เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาสถานศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

21/06/61-5 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2561 เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาสถานศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย


นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2561 เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาสถานศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2561 เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาสถานศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2561 เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาสถานศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
นายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2561 เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนโยบายของวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาสถานศึกษา ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

Web Link

E-Office
eDLTV โครงการในพระราชดำริฯ
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาฯ
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GFMSI
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา