วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย นำโดยนายภักดี พรหมเกิด คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับและรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยการอาชีเขาย้อย