วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยมีประสงค์ที่จะรับลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา และ ตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา สนใจกดอ่านเพิ่มเติ่ม