วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

          7 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดยนายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ รับมอบตัวลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม อาคารอำนวยการฯ รับใอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ระดับชั้น ปวช. 1 ในช่วงเช้า และระดับชั้น ปวส.1 ในช่วงบ่าย