วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

 

      

งานบริหารงานทั่วไป                                                          งานการเงิน

 

     

งานทะเบียน                                                                     งานกิจกรรม

     

 

  

 แม่บ้าน