วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563

 

ข้อมูลอาคารสถานที่

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย                                                           

ชื่อภาษาอังกฤษ Khaoyoi Industrial And Community Education College

ที่ตั้งอยู่ที่ 106 หมู่5 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ : 032-795-053 โทรสาร : 032-795-058

 

โทรศัพท์     โทร.(032) 795053                                                                    

โทรสาร      โทร.(032) 795053                                                                    

เว็บไซต์  www.kycec.ac.th                                                                         

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                          

มีเนื้อที่ 99  ไร่  3  งาน  90  ตารางวา                                                              

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น  .......6..... หลัง 

อาคารบ้านพักครู 2 ชั้น จำนวน 3 หลัง รวม 13 ห้อง

อาคารหอพักนักเรียนนักศึกษา 1 ชั้น จำนวน ....1....หลัง ...8... ห้อง

อาคารหอพักนักเรียนนักศึกษา 4 ชั้น  จำนวน ....1....หลัง ...32... ห้อง

อาคารอำนวยการ  จำนวน ........1...... หลัง .........8......ห้อง   

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3  ชั้น จำนวน ........1........ หลัง....19......ห้อง                                     

อาคารโรงฝึกงาน   จำนวน ........3....... หลัง .......6......ห้อง 

ห้องเรียนทั้งสิ้น ..........33...... ห้อง