วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2363 ในวันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2563
previous arrow
next arrow
Slider
...ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ...ไม่มีสมาร์ทโฟน .... ไม่มีทีวี ... ไม่มีอินเทอร์เน็ต .... ไม่ไม่เป็นไร วิทยาลัยฯ มีความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนที่สถานศึกษา ให้นักเรียนนักศึกษาได้ 100 % ทุกคน

 

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดูรายละเอียดคลิ๊ก

---------------------------------------------

  รถตัดหญ้า ควบคุมด้วยวิทยุ สิ่งประดิษฐ์์ของคนรุ่นใหม่
ประดิษฐ์โดยครูและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ อศจ. เพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

-----------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย
-----------------------------------------

๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย โดย นายภักดี พรหมเกิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย มอบหมายให้ คณะกรรมการฝ่ายบริการและพัฒนา ( Top​ up ) ดำเนินงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center Thailand ๔.๐ รอบที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓